Möbel och rum

___________________________________________"Någonting att sitta på" 2010 Stenebyskolan
-Trädstolen. Vart skulle jag vilja sitta skönt? I ett träd. Outnyttjade sittytor -trappräcken kanske?
____________________________________________


Installation/fotomontage 2013________________________________________________________Möbelkollage Steneby Exhibit 2012