Snickeri

2013 Konstfackspallen -snickrad efter befintlig ritning.
Tankeskåpet -Lönn 2011

Shakerbord -Björk, snickeri efter shaker-ritning. 2010


Grenstol med kattplats -Björk 2011

Ljusbord -Björk, plexiglas, fanerad bordskiva. 2012


Någonting att sitta på -Trädstol = bräda i fur 1500x120x25 mm